Emocje i uczucia
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - rozpoznajemy emocje i uczucia

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca kompetencje społeczno-emocjonalne oraz analizę sytuacji i wyciąganie wniosków.

Uczeń ma za zadanie przeanalizować opisaną sytuację i dopasować do niej odpowiednią emocję.

Część drugą tego ćwiczenia znajdziesz tutaj.

Zaloguj się aby móc pobrać