Co wywołuje we mnie te emocje?
Odpowiednie dla Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - co wywołuje we mnie te emocje?

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca kompetencje społeczno-emocjonalne oraz analizę sytuacji i wyciąganie wniosków.

Uczeń ma za zadanie ułożyć z rozsypanych liter nazwy emocji widocznych na obrazkach oraz opowiedzieć, w jakich sytuacjach sam odczuwa te emocje.

Część drugą tego ćwiczenia znajdziesz tutaj.

Zaloguj się aby móc pobrać