Co widzisz na ilustracji
Odpowiednie dla Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - co widzisz na ilustracji?

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca procesy poznawcze i logiczne myślenie oraz analizę sytuacji i wyciąganie wniosków.

Uczeń ma za zadanie dobrze przyjrzeć się załączonej ilustracji i ocenić, czy załączone do niej zdania są prawdziwe czy fałszywe. Następnie sam układa zdania prawdziwe i nieprawdziwe do podanej ilustracji. 

Zaloguj się aby móc pobrać