Regulamin

REGULAMIN

 

korzystania z witryny wczesnoszkolni.pl

§ 1. Wczesnoszkolni.pl to portal internetowy (zwany dalej Portalem), zapewniający dostęp do treści edukacyjnych, w tym kart pracy i generatorów treści, mających na celu wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Portal umożliwia także dostęp do innych funkcji systemu, w tym opcji katalogowania kart pracy oraz możliwości dodawania własnych materiałów na indywidualnym koncie Użytkownika. Administratorem Portalu jest Wczesnoszkolni.pl Sp. z o.o. NIP 9542824110, REGON 388318460, Numer KRS 0000886902, Kapitał zakładowy 5000 zł., z siedzibą w Katowicach 40-219 przy ulicy Lubuskiej 10 (zwany dalej „Administrator”).

§ 2. Portal oferuje abonamenty, które umożliwiają nieograniczone korzystanie z treści dostępnych na Portalu w okresie trwania abonamentu. Użytkownik ma dostęp do pobierania kart pracy oraz korzystania z generatorów treści bez ograniczeń. Abonament daje także dostęp do innych funkcji systemu, takich jak katalogowanie kart pracy i dodawanie własnych materiałów na koncie Użytkownika.

§ 3. Abonamenty są dostępne w trzech wariantach:

  • Abonament 1 miesiąc - cena regularna: 39,90 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT)
  • Abonament 6 miesięcy - cena regularna: 99,90 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT)
  • Abonament 12 miesięcy - cena regularna: 139,90 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT)

§ 4. Rejestracja w Portalu wymaga podania adresu e-mail oraz ustanowienia hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jednej dużej litery, jednej małej litery, jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.

§ 5. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z funkcjonowaniem Portalu.

§ 6. Użytkownik po zakupie abonamentu oraz pobraniu przynajmniej jednego materiału w formie cyfrowej z platformy traci prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli żaden materiał nie został jeszcze pobrany o zwrot należy pisać na maila biuro@wczesnoszkolni.pl

§ 7. Usunięcie konta użytkownika powoduje trwałą utratę danych, w tym abonamentu i innych zakupionych treści.

§ 8. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu Użytkownik może zgłaszać na e-mail biuro@wczesnoszkolni.pl

§ 9. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.

§ 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz pozostałe przepisy prawa polskiego.”

 

 

LICENCJA

na Korzystanie z treści cyfrowych - wczesnoszkolni.pl

Niniejsza licencja określa warunki korzystania z pobranych treści cyfrowych dla dzieci udostępnionych przez serwis wczesnoszkolni.pl. Zakupując abonament i pobierając karty pracy, użytkownik akceptuje postanowienia tej licencji.

  • Zezwolenie na Korzystanie: Właściciel serwisu wczesnoszkolni.pl udziela użytkownikowi nieograniczonego prawa korzystania z pobranych treści cyfrowych. Użytkownik ma prawo drukować, modyfikować oraz wykorzystywać karty pracy do celów edukacyjnych związanych z pracą nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
  • Zakaz Udostępniania Innym Nauczycielom: Użytkownik nie ma prawa udostępniać pobranych treści cyfrowych innym nauczycielom, pracownikom edukacyjnym ani osobom trzecim. Karty pracy są przeznaczone wyłącznie na własny użytek.
  • Zakaz Udostępniania w Internecie: Użytkownik nie ma prawa udostępniać treści cyfrowych w formie elektronicznej ani publikować ich w Internecie w jakiejkolwiek formie (na stronach internetowych, platformach społecznościowych, forach dyskusyjnych itp.).
  • Zasady Ochrony Praw Autorskich: Użytkownik zobowiązuje się do szanowania praw autorskich serwisu wczesnoszkolni.pl. Wszelkie modyfikacje dokonywane przez użytkownika nie zmieniają praw autorskich posiadanych przez serwis wczesnoszkolni.pl.
  • Skutki Naruszenia Licencji: Naruszenie warunków tej licencji może prowadzić do konsekwencji prawnych, w tym do żądania naprawienia szkód wyrządzonych serwisowi wczesnoszkolni.pl oraz do ograniczenia lub unieważnienia dostępu do serwisu.

Miej na uwadze, że niestosowanie się do warunków licencji ma wpływ na kontynuację rozwoju naszego portalu. Zmniejszone przychody związane z zakupami abonamentów prowadzą do ograniczenia dostępnych środków na rozwijanie naszej platformy w przyszłości.

Dziękujemy za zrozumienie i przestrzeganie warunków tej licencji. Wspólnie dbajmy o rozwój edukacji wczesnoszkolnej i jakość dostępnych materiałów.
Serwis wczesnoszkolni.pl