Zajęcia rewalidacyjne - kategoryzowanie obrazków
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - kategoryzowanie obrazków

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca procesy poznawcze i logiczne myślenie, a także poprawną analizę sytuacji i wyciąganie wniosków. 

Uczeń analizuje ciąg obrazków i wykreśla jeden niepasujący do reszty, a następnie nazywa grupę obrazków. 

Zaloguj się aby móc pobrać