Analiza i ocena sytuacji 5
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - analiza i ocena sytuacji cz. 5

Zestaw kart pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonalących kompetencje społeczno-emocjonalne oraz analizę sytuacji i wyciąganie wniosków. 

Uczeń ma za zadanie ocenić zachowanie postaci na załączonych ilustracjach, zidentyfikować odczuwane przez dzieci emocje oraz przypomnieć sobie, czy kiedykolwiek znaleźli się w podobnej sytuacji. 

Do wykonania zadania może przydać się nasza Tabela emocji

Część pierwsza.

Część druga.

Część trzecia.

Część czwarta.

Zaloguj się aby móc pobrać