Analiza i ocena sytuacji
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - analiza i ocena sytuacji

Zestaw kart pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonalących kompetencje społeczno-emocjonalne oraz analizę sytuacji i wyciąganie wniosków. 

Uczeń ma za zadanie ocenić zachowanie postaci na załączonych ilustracjach, zidentyfikować odczuwane przez nie emocje oraz przypomnieć sobie, czy kiedykolwiek znaleźli się w podobnej sytuacji. 

Do wykonania zadania może przydać się nasza Tabela emocji

Dodatkowe karty dostępne tutaj.

Zaloguj się aby móc pobrać