Zajęcia rewalidacyjne - moje emocje
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - moje emocje

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne kształtujaca kompetencje społeczno-emocjonalne oraz analizę sytuacji i wyciąganie wniosków. 

Uczeń opowiada, jakie emocje odczuwa w podanych sytuacjach i uzasadnia dlaczego.

Zaloguj się aby móc pobrać