Zajęcia rewalidacyjne - porządkowanie emocji
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - porządkowanie emocji

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca kompetencje społeczno-emocjonalne oraz doskonalenie poprawnej analizy sytuacji i wyciągania wniosków.

Uczeń ma za zadanie przeanalizować własne uczucia i zastanowić się, jakie emocje odczuwa w danych sytuacjach.

Zaloguj się aby móc pobrać