Zajęcia rewalidacyjne - określanie emocji cz. 1
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - określanie emocji cz. 1

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca kompetencje społeczno-emocjonalne.

Uczeń ma za zadanie przeanalizować ilustrację i podpisać emocje, które odczuwają dzieci, a następnie napisać, kiedy sam odczuwa te emocje.

Zaloguj się aby móc pobrać