Zajęcia rewalidacyjne - określanie położenia obrazków
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - Gdzie jest kotek?

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca procesy poznawcze oraz usprawniająca motorykę ręki.

Analizujemy ilustrację i wyciągamy wnioski. 

Uczeń ma za zadanie dobrze przyjrzeć się załączonej ilustracji i opisać, gdzie dane zwierzę znajduje się względem innych. 

Zaloguj się aby móc pobrać