Zajęcia rewalidacyjne - porządkowanie zwierząt do miejsc, w których żyją
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - porządkowanie zwierząt do środowisk, w których żyją

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca procesy poznawcze, usprawniająca pamięć oraz wspomagająca poprawną analizę sytuacji i wyciąganie wniosków. 

Uczeń ma za zadanie połączyć zwierzęta ze środowiskami, w których żyją. 

Zaloguj się aby móc pobrać