Zajęcia rewalidacyjne - nazywanie zawodów.
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - nazywanie zawodów

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca procesy poznawcze i logiczne myślenie.

Uczeń ma za zadanie przeanalizować przykład i wedle wzoru wykonać całe ćwiczenie.

W zadaniu nazywamy zawody i próbujemy uzasadnić użycie „rz” na końcu wyrazu. Trening ortografii.

Zaloguj się aby móc pobrać