Zajęcia rewalidacyjne - ocenianie zachowania
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - ocenianie zachowania

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne wspomagająca kompetencje społeczno-emocjonalne, poprawną analizę sytuacji i wyciąganie słusznych wniosków oraz usprawniająca motorykę ręki.

Uczeń ma za zadanie przeanalizować ilustracje i ocenić zachowanie dzieci kolorując ramki na odpowiedni kolor.Zaloguj się aby móc pobrać