Zajęcia rewalidacyjne - formy czasownika "mieć"
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - formy czasownika "mieć"

Jesienna karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca procesy poznawcze i logiczne myślenie oraz wspomagająca zdolności motoryczne. 

Uczeń wycina zdania i przykleja je w odpowiednich miejscach dopasowując treść zadnia do ilustracji i odmienionego czasownika. W wykropkowanie miejsca wpisuje czasownik „mieć” w odpowiedniej formie.

Zadanie na dokończenie wzoru wspomaga koordynację wzrokowo-ruchową.

Zaloguj się aby móc pobrać