Zajęcia rewalidacyjne - określanie emocji
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - określanie emocji.

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca kompetencje społeczno-emocjonalne oraz doskonalenie poprawnej analizy sytuacji i wyciągania wniosków.

Uczeń ma za zadanie przeanalizować sytuację i dopasować odpowiednie emocje.

Zaloguj się aby móc pobrać