Zajęcia rewalidacyjne - Co czuje ta osoba? cz. 2
Odpowiednie dla Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - Co czuje ta osoba? cz. 2

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca kompetencje społeczno-emocjonalne oraz poprawną analizę sytuacji i wyciąganie wniosków.

Uczeń ma za zadanie przeanalizować podane sytuacje, dopasować odpowiednie emocje, które opisana osoba może odczuwać oraz uzasadnić swój wybór.

Część pierwsza zadania dostępna tutaj.

Zaloguj się aby móc pobrać