Zajęcia rewalidacyjne - wyróżnianie głosek „s” i „sz”
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - wyróżnianie głosek „s” i „sz”

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, mowę oraz logiczne myślenie, jak i poprawną analizę sytuacji i wyciąganie wniosków.

Uczeń nazywa wszystkie ilustracje w rzędzie i na podstawie brzmienia wypowiedzianych słów zakreśla obrazek, który nie pasuje do reszty.

Zaloguj się aby móc pobrać