Zajęcia rewalidacyjne - dziecko życzliwe oraz nieżyczliwe
Odpowiednie dla Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - dziecko życzliwe oraz nieżyczliwe

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne wspomagająca kompetencje społeczno-emocjonalne oraz analizę sytuacji i wyciąganie wniosków.

Uczeń ma za zadanie dobrać stwierdzenia do odpowiednich osób.

Zaloguj się aby móc pobrać