Zajęcia rewalidacyjne - Nazywanie obrazków.
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - Nazywanie obrazków.

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca procesy poznawcze i logiczne myślenie oraz usprawniająca motorykę ręki.

Uczeń ma za zadanie podpisać znajdujące się na karcie ilustracje i na ich podstawie dojść do pewnego wniosku. Następnie samodzielnie wymyśla podobne ćwiczenie.

Zaloguj się aby móc pobrać