Zajęcia rewalidacyjne - Symbole jesieni. Porządkowanie liter.
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - Symbole jesieni. Porządkowanie liter.

Jesnienna karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca logiczne myślenie i wspomagająca koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową.

Uczeń ma za zadanie uporządkować rozsypane litery w wyrazy.

Zaloguj się aby móc pobrać