Zajęcia rewalidacyjne - odczytywanie dni tygodnia
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - odczytywanie dni tygodnia

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne wspomagająca procesy poznawcze i logicznego myślenia oraz motoryki ręki. 

Uczeń ma za zadanie przeanalizować obrazki i uzupełnić zdania wyrazami lub ilustracjami. 

Zaloguj się aby móc pobrać