Zajęcia rewalidacyjne - tworzenie wyrazów „łańcuszek wyrazowy"
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - tworzenie wyrazów „łańcuszek wyrazowy"

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca logiczne myślenie i wspomagająca koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową.

Uczeń ma za zadanie utworzyć łańsuszek wyrazowy zapisując wyrazy rozpoczynjące się na ostatnią literę poprzedniego. 

Zaloguj się aby móc pobrać