Zajęcia rewalidacyjne - porządkowanie warzyw i owoców
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - porządkowanie warzyw i owoców

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne wspomagająca procesy poznawcze i logiczne myślenie oraz doskonaląca zdolności motoryczne.

Uczeń wycina warzywa i owoce, rozpoznaje je i przyporządkowuje do odpowiedniej kategorii.

Zaloguj się aby móc pobrać