Zajęcia rewalidacyjne - ćwiczenia słuchowe cz.2
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - ćwiczenia słuchowe cz. 2

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca koordynację słuchową.

Zadanie ma na celu usprawnienie koordynacji słuchowej i umiejętności mowy.

Dziecko zaznacza poprawną wymowę i pisownię usłyszanego słowa oraz samodzielnie tworzy z nim zdania. 

Sprawdź również pierwszą część tej kart tutaj.

Zaloguj się aby móc pobrać