Zajęcia rewalidacyjne - wyszukiwanie ukrytych warzyw
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - wyszukiwanie ukrytych warzyw

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca koordynację wzrokowo-ruchową-słuchową oraz usprawniająca pamięć i motorykę ręki.

Uczeń ma za zadanie odszukać w rozsypance ukryte nazwy warzyw.

Ćwiczenie wyciszające i relaksujące.

Zaloguj się aby móc pobrać