Ćwiczenia słuchowe
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Ćwiczenia słuchowe

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca koordynację słuchową.

Zadanie ma na celu usprawnienie koordynacji słuchowej i umiejętności mowy.

Dziecko zaznacza poprawną wymowę i pisownię usłyszanego słowa oraz samodzielnie tworzy z nim zdania. 

 

Zaloguj się aby móc pobrać