Edukacja przyrodnicza - wiosna w przyrodzie
Odpowiednie dla Klasa druga

Edukacja przyrodnicza - wiosna w przyrodzie

Wiosna w przyrodzie: znajomość nazw zwierząt, które budzą się z zimowego snu lub powracają do Polski z ciepłych krajów, nazwy wiosennych kwiatów, nazwy narzędzi ogrodowych.
Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych informacji lub umiejętności, a nawet jako sprawdzian. W plikach do pobrania są dostępne dwie grupy z różnymi poleceniami i zadaniami lub zmienianą kolejnością.
Zadanie pierwsze sprawdza lub utrwala znajomość zwierząt, które budzą się z zimowego snu lub ptaków, które wracają z ciepłych krajów. W kolejnym zadaniu ćwiczymy umiejętność układania wyrazów z sylab i zapisywania powstałych wyrazów. Kolejne zadanie sprawdza lub utrwala znajomość nazwy i wykorzystanie narzędzi ogrodowych podczas wiosennych prac w ogrodzie. Łączenie w pary najlepiej jest wykonać różnymi kredkami. W czwartym zadaniu sprawdzamy szerzy zakres wiedzy oraz umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem, a także określenie czy wypowiedź jest prawdziwa, czy fałszywa dla danej pory roku.

Zaloguj się aby móc pobrać