Drzewo, krzew i roślina zielna
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Drzewo, krzew i roślina zielna

Ed. przyrodnicza klasa 3. Drzewo, krzew i roślina zielna. Jak rozróżniamy co jest czym? Przykłady roślin należące do poszczególnej grupy.

Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności (zwłaszcza przed sprawdzianem).

Zad. 1

Sprawdza umiejętność rozpoznawania na rysunku co jest drzewem, krzewem lub rośliną zielną. Wskazywanie budowy (części z jakich się składa lub jakich jej brak)

Zad. 2

Sprawdza umiejętność wyodrębniania i podkreślania odpowiednim kolorem przedstawicieli należących do każdej z grup (drzewa, krzewy, rośliny zielne).

Zad. 3

Sprawdza umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem i uzupełniania tekstu z lukami

odpowiednimi wyrazami (w oparciu o zdobyte wcześniej wiadomości).

Zad. 4

Sprawdza umiejętność obserwacji roślin wokół nas (w różnych ekosystemach: park, las, ogród) i podawania nazw roślin zgodnie z podanym warunkiem.

Zaloguj się aby móc pobrać