Określanie głównych kierunków geograficznych
Odpowiednie dla Klasa druga

Określanie głównych kierunków geograficznych

Edukacja przyrodnicza klasa 2. Określanie głównych kierunków geograficznych (stron świata). Pory roku i pory doby. Kolejność dni w tygodniu i miesięcy w roku. Miesiące letnie, jesienne, zimowe i wiosenne. Elementy pogody.

Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a nawet jako sprawdzian (dwie grupy - dwie karty z różnymi poleceniami i zadaniami lub zmienioną kolejnością).

Zad.1

Sprawdza znajomość nazw głównych kierunków geograficznych oraz umiejętność określania pozostałych gdy znany jest tylko jeden.

Zad. 2 i 3

Sprawdza znajomość i kolejność dni tygodnia oraz pór roku i doby.

Zad. 4 i 5

Sprawdza znajomość nazw i kolejność dni tygodnia i miesięcy, a także podziału na miesiące letnie, zimowe, wiosenne czy jesienne oraz elementów (składników) pogody.

Zaloguj się aby móc pobrać