Poznajemy razy psów
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Poznajemy rasy psów

Karta pracy dla uczniów klas 3. 

Poznajemy rasy psów.

Korzystanie z atlasu i podpisywanie ilustracji przedstawiających różne rasy psów.

Odpowiadanie na pytanie pełnym zdaniem i uzasadnienie swojej odpowiedzi.

Rysowanie swojej ulubionej rasy psa.

Rozpoznawanie rasy po konturach i łączenie ich z prawidłową nazwą.

Zaloguj się aby móc pobrać