Powtórka ze znaków interpunkcyjnych
Odpowiednie dla Klasa druga

Powtórka ze znaków interpunkcyjnych

Karta pracy z języka polskiego dla uczniów klas 2.

Utrwalamy interpunkcję.

Wpisywanie w tekst brakujących znaków interpunkcyjnych.

Rozpoznawanie znaków po ich definicji.

Zaloguj się aby móc pobrać