Umiejętność tworzenia wypowiedzi
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Umiejętność tworzenia wypowiedzi

 

Edukacja polonistyczna – klasa 3

Zadanie utrwalające umiejętność tworzenia wypowiedzi - opisu zwierzęcia (łosia), zdobywania informacji. 

To rodzaj kart pracy wykorzystanych do uzupełnienia (uporządkowania zdań) i wykonania kolejnych poleceń w zeszycie do ed. polonistycznej. Uporządkowane zdania (opis) mogą zostać przepisane do zeszytu. Dodatkowo wzór może służyć pomocą przy tworzeniu samodzielnego opisania innego zwierzęcia.

 

Zaloguj się aby móc pobrać