Głoski, litery, sylaby - klasa pierwsza
Odpowiednie dla Klasa pierwsza

Głoski, litery, sylaby - klasa pierwsza

Przepisywanie wyrazów drukowanych, zamiana liter na pisane i prawidłowe połączenie ich w wyrazach, dzielenie wyrazów na sylaby i ich zapisywanie, rozumienie pojęć „sylaba”, „głoska”, „litera”, „samogłoska”, „spółgłoska”. Przeliczanie liter i głosek w wyrazach. Wskazywanie i zaznaczanie w wyrazach samogłosek i spółgłosek. Układanie i zapisywanie nowych wyrazów z podanych liter.
Karta do uzupełniania, utrwalanie zdobytych wiadomości lub umiejętności, lub jako sprawdzian pod koniec pierwszej klasy. W plikach znajdują się przygotowane karty pracy dla dwóch grup.
Zadanie 1
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność podziału wyrazu na sylaby i zmiany liter drukowanych na pisane oraz ich prawidłowe łączenie w wyrazie/
Zadanie 2
Sprawdza lub ćwiczy znajomość pojęcia „głoska” (słyszymy i wymawiamy) i „litera” (piszemy i czytamy- znak graficzny głoski). UWAGA! Dwuznak to dwie litery zapisujące jedną głoskę: KOSZ- 3 głoski, 4 litery.
Zadanie 3
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność wskazywania i zaznaczania w wyrazach samogłosek i spółgłosek (podanym kolorem).
Zadanie 4
Jest to zadanie dodatkowe- na szóstkę. Sprawdza lub ćwiczy umiejętność układania wyrazów z podanych liter i zapisywania powstałych oraz zmiana liter drukowanych na pisane oraz ich prawidłowego łączenia w ułożonym wyrazie. Można przypomnieć uczniom, że imiona i nazwy własne piszemy wielką literą

Zaloguj się aby móc pobrać