Układanie pytań do tekstu
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Układanie pytań do tekstu

Edukacja polonistyczna klasa 3 – Układanie pytań do tekstu, wskazywanie w tekście wybranych części mowy, tworzenie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczownika z przymiotnikiem, określanie rodzaju rzeczownika, odmiana czasowników przez czasy, liczby i osoby, utrwalenie pisowni wyrazów z h i ch, znajomość alfabetu, ćwiczenie słowotwórcze . 

 

Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a także jako forma sprawdzianu wiadomości pod koniec trzeciej klasy.

Zad. 1

Sprawdza umiejętność tworzenia liczby pojedynczej lub mnogiej rzeczownika z przymiotnikiem.

Zad. 2

Sprawdza umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem i układania pytań do przeczytanego tekstu oraz wskazywania w nim części mowy (rzeczowników, czasowników i przymiotników).

Zad. 3

Sprawdza umiejętność odmiany podanych czasowników w odpowiednim czasie, liczbie i osobie.

Zad. 4

Sprawdza umiejętność tworzenia nowych wyrazów poprzez zmianę litery w podanym wyrazie.

Zad. 5

Sprawdza umiejętność określania rodzaju podanych rzeczowników.

Zad. 6

Sprawdza znajomość ortografii i alfabetu (umiejętność uzupełniania wyrazów odpowiednią literą oraz porządkowania ich w kolejności alfabetycznej).

 

Zaloguj się aby móc pobrać