Zapisywanie znaków rzymskich, nazw miesięcy, dat świąt i ważnych wydarzeń.
Odpowiednie dla Klasa druga Klasa trzecia

Sprawdzian z edukacji matematycznej dla II klasy

Edukacja matematyczna, klasa 2-3. Zapisywanie znaków rzymskich, nazw miesięcy, dat świąt i ważnych wydarzeń. Kwartały i pory roku, liczba dni w miesiącu, pojęcie roku przestępnego.

Karty mogą być wykorzystana utrwalenia lub sprawdzenia umiejętności związanych z:

-odczytywaniem znaków rzymskich,

- zapisywaniem liczb za pomocą znaków rzymskich,

- znajomością nazw pór roku i ich kolejnością,

- znajomością nazw miesięcy i prawidłową ich pisownią oraz ilością

- kolejnością występowania miesięcy w roku kalendarzowym,

- podziałem roku na kwartały i przynależności miesięcy do danego kwartału,

- znajomością nazw i prawidłowym zapisem daty różnych świąt.

Dwie różne karty (treść zadań taka sama, ale inne przykłady) umożliwia wykorzystanie ich jako kartkówkę lub sprawdzian.

Zaloguj się aby móc pobrać