Zwyczaje kolędowe: czytanie ze zrozumieniem, ortografia

Zwyczaje kolędowe: czytanie ze zrozumieniem, ortografia

Cena 20 pkt
Wczesnoszkolni Dodaj do koszyka

Zwyczaje kolędowe: czytanie ze zrozumieniem, ortografia- pisownia podanych wyrazów z trudnością ortograficzną.
Karta do uzupełnienia, uporządkowania wiadomości zdobytych podczas zajęć o polskich tradycjach kolędowych.
Najlepiej zamalować ramkę lub tło każdej komórki, aby po wycięciu wkleić do zeszytu lub na inną kartkę pracy.