Utrwalenie pisowni wyrazów z dwuznakiem "sz" i "cz"
Odpowiednie dla Klasa druga Klasa trzecia

Utrwalenie pisowni wyrazów z dwuznakiem "sz" i "cz"

Edukacja polonistyczna dla klasy 2 i 3. Utrwalenie pisowni wyrazów z dwuznakiem "sz" i "cz". Porządkowanie i szukanie wyrazów z dwoma dwuznakami obok siebie "szcz", układanie zdań, podział wyrazów według kryterium - części mowy, porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, uzupełnianie zdań wyrazami w odpowiedniej formie.

Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a także jako forma sprawdzianu w klasie drugiej lub tzeciej.

Zadanie 1

Sprawdza lub ćwiczy umiejętności porządkowania wyrazów z: "szcz" na początku, "szcz" w środku i "szcz" na końcu wyrazu.

Zadanie 2

Sprawdza lub ćwiczy umiejętności układania i poprawnego zapisania zdań z wybranymi wyrazami.

Zadanie 3

Sprawdza lub ćwiczy umiejetność wyszukiwania odpowiednich części mowy (rzeczowników, czasowników i przymiotników oraz ukłądania wyrazów w kolejności alfabetycznej).

Zadanie 4

Sprawdza lub ćwiczy umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem i uzupełniania zdań wybranymi wyrazami.

Zaloguj się aby móc pobrać