Powtórka lub sprawdzian - język polski, klasa pierwsza
Odpowiednie dla Klasa pierwsza

Powtórka lub sprawdzian - język polski, klasa pierwsza

Przepisywanie wyrazów drukowanych, zamiana liter napisane i prawidłowe połączenie ich w wyrazy, rozumienie pojęć: głoska, samogłoska, spółgłoska. Wskazywanie i zaznaczanie w wyrazach samogłosek i spółgłosek, Układanie wyrazów z sylab i ich zapisywanie.
Karta pracy dla ucznia do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a nawet jako sprawdzian pod koniec I semestru pierwszej klasy. W plikach znajdują się dwie grupy sprawdzające lub utrwalające zdobytą wiedzę.
Zadanie 1
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność zmiany liter drukowanych na pisane oraz ich prawidłowe łączenie w wyrazie.
Zadanie 2
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność wskazywania i zaznaczania w wyrazach samogłosek i spółgłosek (podanym kolorem)
Zadanie 3
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność układania wyrazów z sylab i zapisywania powstałych wyrazów (także zmiana liter drukowanych na pisane). Uwaga! Każdą parę sylab najlepiej połączyć kolorem. Sylabę można użyć wielokrotnie!
zamek, sanki, piłka, banan, serce, balon, rower, rogi, serwer, bałwan, wazon, palma, ampa, narty, gama, kubek, mapa

Zaloguj się aby móc pobrać