Tworzenie rodziny wyrazu
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Tworzenie rodziny wyrazu

Edukacja polonistyczna klasa 3 - Tworzenie rodziny wyrazu, odmiana czasowników przez czasy, liczby i osoby, określanie rodzaju rzeczownika, dopisywanie odpowiedniego przymiotnika lub przysłówka, stopniowanie przymiotników.

Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a także jako forma sprawdzianu wiadomości pod koniec trzeciej klasy.

Zad.1

Sprawdza umiejętność tworzenia rodziny wyrazu.

np.: chmura- chmurka (rzeczownik), chmurzy się (czasownik), chmurny (przymotnik), pochmurnie (przysłówek).

Zad. 2

Sprawdza umiejętność odmiany czasowników przez czasy.

Zad. 3

Sprawdza umiejętność odmiany podanych czasowników w odpowiedniej liczbie i osobie.

Zad. 4

Sprawdza umiejętność określania rodzaju podanych rzeczowników.

Zad. 5

Sprawdza umiejętność utworzenia odpowiedniego przymiotnika lub przysłówka.

Zad. 6

Sprawdza umiejętność stopniowania przymiotników.

Zaloguj się aby móc pobrać