Tabliczka mnożenia w zakresie 50
Odpowiednie dla Klasa druga

Tabliczka mnożenia

Edukacja matematyczna klasa 2. Tabliczka mnożenia. Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 50. Rozwiazywanie zadań tekstowych namnożenie i dzielenie. Obliczenia pieniężne. Porządkowanie liczb według odkrytej zasady w oparciu

o tabliczkę mnożenia.

Karty do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a nawet jako sprawdzian (dwie grupy - dwie karty z różnymi liczbami, danymi w zadaniach).

Zad.1

Sprawdza znajomość tabliczki mnożenia (rachunek pamięciowy) w zakresie 50. Poprawia zły wynik (przekreśla i wpisuje prawidłowy).

Zad. 2

Sprawdza znajomość tabliczki mnożenia (rachunek pamięciowy) w zakresie 50 oraz porównywanie liczb (wyników) przez wpisanie odpowiedniego znaku (<, >, =).

Zad. 3

Sprawdza umiejętność czytania treści zadania tekstowego ze zrozumieniem, zapis działania (mnożenia i dodawania) i sformułowanie oraz zapisanie odpowiedzi na pytania.

Zad. 4

Sprawdza znajomość tabliczki mnożenia. Uzupełnianie działań z okienkiem wpisywanie brakującej liczby.

Zad. 5

Sprawdza urniejętność wykorzystania mnożenia w praktyce. Dziecko może wykonać rysune pomocniczy i zapisać działanie.

Zad. 6

Sprawdza umiejętność czytania treści zadania tekstowego ze zrozumieniem, zapis dzialane (mnożenia) i sformułowanie oraz zapisanie odpowiedzi na pytanie.

Zaloguj się aby móc pobrać