Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100
Odpowiednie dla Klasa druga Klasa trzecia

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 bez i z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Sposoby ułatwiające obliczanie sum i różnic.
Karty racy dla ucznia mogą być wykorzystane do utrwalenia umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie 100 bez i z przekroczeniem progu dziesiątkowego- podane przykłady i możliwości wykorzystania ich w obliczeniach. Mogą również służyć jako sprawdzian opanowanych już umiejętności
UWAGA! Podane wzory są przypomnieniem lub ułatwieniem dla dzieci, które jeszcze nie radzą sobie dobrze z obliczeniami. Dzieci, które działania wykonują biegle, nie muszą z nich korzystać. Mogą wyniki wpisywać od razu, bez wcześniejszego rozpisywania.

Zaloguj się aby móc pobrać