Zajęcia rewalidacyjne - wyjaśnienie powiedzeń
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - wyjaśnienie powiedzeń

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca procesy poznawcze, logiczne myślenie oraz wyciąganie wniosków.

Uczeń ma za zadanie przeanalizować dane powiedzenie i wyjaśnić, co ono oznacza.

Zaloguj się aby móc pobrać