Zajęcia rewalidacyjne - nazywanie kolejnych miesięcy w danej porze roku
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - nazywanie kolejnych miesięcy w danej porze roku

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca procesy poznawcze i logiczne myślenie oraz wspomagająca pamięć.

Uczeń ma za zadanie uzupełnić brakujące nazwy miesięcy oraz ponumerować miesiące za pomocą cyfr rzymskich. 

Zaloguj się aby móc pobrać