Zajęcia rewalidacyjne - Co przedstawia ilustracja? Porządkowanie wyrazów
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - Co przedstawia ilustracja? Porządkowanie wyrazów

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca logiczne myślenie i wspomagająca koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową.

Uczeń ma za zadanie uporządkować rozsypane litery w nazwy owoców i warzyw.

Zaloguj się aby móc pobrać