Doskonalenie logicznego myślenia
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Doskonalenie logicznego myślenia

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca procesy poznawcze i logiczne myślenie. Dodatkowo, zadanie z labiryntem doskonali koordynację ruchową i zdolności motoryczne. 

Uczeń:
- analizuje ciągi liczbowe i uzupełnia je o brakujące cyfry,
- segreguje pomieszane liczby w kolejności rosnącej,
- wyznacza drogę w labiryncie, by suma wszystkich napotkanych cyfr dała podany wynik. 

Zaloguj się aby móc pobrać