Sprawdzian wiadomości pod koniec trzeciej klasy.
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Przekształcanie zdań (czasownika) w odpowiednim czasie, określanie czasu podanych czasowników

Edukacja polonistyczna klasa 3 – Przekształcanie zdań (czasownika) w odpowiednim czasie, określanie czasu podanych czasowników, odmiana czasowników przez czasy, liczby i osoby, porządkowanie wyrazów kolejności alfabetycznej, utrwalenie zasad pisowni wyrazów z „rz” , tworzenie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczownika ze spółgłoską miękką. 

 

Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a także jako forma sprawdzianu wiadomości pod koniec trzeciej klasy.

Zad. 1

Sprawdza umiejętność przekształcania zdania - wykonywania czynności w określonym czasie (zmiana czasu czasownika).

Zad. 2

Sprawdza umiejętność określania czasu podanego czasownika.

Zad. 3

Sprawdza umiejętność odmiany podanych czasowników w odpowiednim czasie, liczbie i osobie.

Zad. 4

Sprawdza znajomość alfabetu i umiejętność porządkowania wyrazów w kolejności alfabetycznej.

Zad. 5

Sprawdza znajomość zasad pisowni wyrazów z „rz” oraz umiejętność przyporządkowania podanych wyrazów do zasady wyjaśniającej ich pisownię.

Zad. 6

Sprawdza umiejętność tworzenie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczownika ze spółgłoską miękką oraz prawidłową pisownię tych wyrazów.

 

Zaloguj się aby móc pobrać