Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 50
Odpowiednie dla Klasa druga

Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 50

Edukacja matematyczna klasa 2. Tabliczka mnożenia. Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 50. Rozwiazywanie zadań tekstowych z mnożenia i dzielenia. Obliczenia pieniężne. Porządkowanie liczb według odkrytej zasady w oparciu o tabliczkę mnożenia.

Karty do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a nawet jako sprawdzian (dwie grupy - dwie karty z różnymi liczbami, danymi w zadaniach).

Zad.1

Sprawdza znajomość tabliczki mnożenia (rachunek pamięciowy) w zakresie 50.

Zad. 2

Sprawdza znajomość tabliczki mnożenia (rachunek pamięciowy) w zakresie 50, dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia. Sprawdzanie dzielenia mnożeniem.

Zad. 3

Sprawdza umiejętność czytania treści zadania tekstowego ze zrozumieniem, zapis działania (mnożenia) i sformułowanie odpowiedzi.

Zad. 4

Sprawdza umiejętność czytania treści zadania tekstowego ze zrozumieniem, zapis działania (dzielenia) i sformułowanie odpowiedzi.

Zad. 5

Sprawdza umiejętność wykorzystania mnożenia w praktyce. Dziecko może wykonać rysunek pomocniczy, zapisać działanie i odpowiedź.

Zad. 6

Sprawdza umiejętność odkrycia zasady (o ile liczby rosną) i skorzystanie z tabliczki mnożenia lub wielokrotnego dodawania tej samej liczby i wpisania wyniku.

Zadania na szóstkę (dodatkowe dla chętnych dzieci!

Sprawdza umiejętność czytania treści zadania tekstowego ze srozumieniem i praktycznego wykorzystania znajomości tabliczki mnożenia w różnych synupciache

Zaloguj się aby móc pobrać