Zadania na Dzień Wszystkich Świętych
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Zadania na Dzień Wszystkich Świętych - przysłówki

Karta pracy dla uczniów klas 3.

Dzień Wszystkich Świętych - zadania.

Wpisywanie brakujących wyrazów w tekście.

Zaznaczanie prawidłowego zdania dotyczącego wiedzy o przysłówkach.

Podkreślanie przysłówków.

Odpowiadanie na pytania pełnymi zdaniami.

Zaloguj się aby móc pobrać