Uczymy się skrótów i rozpoznajemy znaki interpunkcyjne
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Uczymy się skrótów i rozpoznajemy znaki interpunkcyjne

Karta pracy z języka polskiego dla klas 3.

Uczymy się skrótów i znaków interpunkcyjnych.

Wpisywanie skrótów w tekst.

Rozpoznawanie znaków interpunkcyjnych i nazywanie ich.

Zaloguj się aby móc pobrać